vastgoed management software

Optimale strategie voor vastgoedorganisaties


Optimaliseer je strategie met het slimme algoritme van REALMAP en maak geld vrij voor maatschappelijke of commerciële doelen. Het resultaat is een optimale vastgoed- en financieringsportefeuille inclusief transitieplanning.

OPTIMALE STRATEGIE MET HET SLIMME REALMAP PLATFORM

smart data

optimale strategie

vastgoed

via de connector

wordt de bestaande vastgoed- en financieringsdata uit andere systemen verzameld en ingeladen


realmap rekent geïntegreerd

met de vastgoed- en financieringsportefeuille over de hele planningshorizon; alle kasstromen worden meegenomen

de optimizer bepaalt realtime

met de slimme algoritmes de optimale vastgoed- en financieringsportefeuille inclusief transitieplanning

 • Slopen
 • Nieuwbouw
 • Verduurzamen
 • Renoveren
 • Uitponden
 • Verkopen
 • Aankopen

financiën

 • Bijpassende leningportefeuille 

ONTDEK DE KRACHT.

REALMAP staat voor de optimale vastgoed en financieringsportefeuille met maximaal maatschappelijk of commercieel rendement. 
Met ons team zorgen wij voor een moderne en perfecte oplossing voor woningcorporaties en commerciële vastgoedorganisaties.

Bestuurder

Neem beslissingen op basis van de optimale strategie

Hoe houd ik mijn vastgoedorganisatie wendbaar?

De organisatie moet blijven opereren met een balans tussen haar vastgoedambitie en beschikbare middelen. Beslissingen in REALMAP zijn gebaseerd op de integratie van de vastgoedportefeuille en de financieringsportefeuille.

software besuurder
 • Hoe en op welke termijn kan ik de gewenste verduurzaming realiseren?
 • Wat kan ik afspreken met mijn stakeholders over de vastgoedportefeuille?
 • Hoe behaal ik mijn gewenste maatschappelijk en financiële rendement?
financieel
 • Hoe moet ik mijn vastgoedportefeuille aanpassen voor mijn doelgroepen?
 • Welke labelsprongen kan ik realiseren?
 • Hoe ziet mijn transitieplanning eruit?

VASTGOED MANAGER

vaststelling strategie per complex

Welke complexen moeten er in welk jaar worden aangepakt en hoe doe ik dit?

De planning van de aanpassingen in de vastgoedportefeuille moeten in lijn zijn met de strategie van de organisatie. Hoe bepaal ik welke complexen prioriteit hebben? Wat is de optimale vastgoedportefeuille? 

fINANCIEEL MANAGER

financiering van de strategische ambities

Wat is de optimale financieringsportefeuille?

De organisatie moet de financieringsbehoefte vaststellen zonder hoog (her)financieringsrisico.

 • Hoe stuur ik mijn financiering bij na aanpassing van onze strategie?
 • Hoe minimaliseer ik mijn rentekosten en herfinancieringsrisico?
 • Hoe ziet de transitieplanning eruit?
innovatie
 • Hoe gebruik ik de beschikbare data maximaal?
 • Hoe zorg ik dat iedereen dezelfde data gebruikt: single source of truth?
 • Hoe kort ik de beleids- en beslissingscyclus in?

INNOVATIE MANAGER

Verander Big Data in Smart Data

Vertaal strategische ambities naar een meerjarenplan.

Hoe bepaal ik welke innovaties haalbaar zijn voor onze organisatie binnen de strategie?

onze partners

REALMAP Techfund partner

Consultancy partner

Real Estate Data partner

Veelgestelde vragen

REALMAP staat voor Real Estate Asset and Liability Management Applicatie.

De optimizer werkt aan de hand van een wiskundig algoritme die door snelle en krachtige analyse alle relevante mogelijkheden doorrekent binnen de planningshorizon. 

REALMAP levert de maximaal realiseerbare wensportefeuille in combinatie met de optimale financiering en maximaal maatschappelijke of commercieel rendement.

REALMAP is een web-based platform en vergt geen investeringen in hardware.

REALMAP is ontwikkeld voor zowel woningcorporaties als commerciele vastgoed organisaties in Nederland en het buitenland.