Optimale Portefeuillestrategie voor Vastgoedorganisaties

E-mail

realmap-info@realmap.nl

Eindhoven

Luchthavenweg 18C, 5657 EB,

088 396 2778

Ma t/m vrij 9:00 - 17:00

Optimale strategie Voor vastgoedorganisaties

Get our Whitepaper

Portfolio Management

Vastgoedsturing | Innovatie | Milieu | Onderhoud

Het echte verhaal.

REALMAP vertelt het echte verhaal op basis van strategie.

Makkelijk en eenvoudig.

Gebruiksvriendelijke software.

Met één druk op de knop.

Voer complexe analyses uit.

Single source of truth.

Alle afdelingen op één lijn als resultaat van single source of truth.

INNOVATIE

Krijg inzicht in de effecten van uw verduurzaming- en innovatieplannen door middel van overzichtelijke dashboards.

BESTUUR

U wordt ondersteund in het balanceren van uw vastgoedambities en krijgt op heldere en betrouwbare wijze inzicht in de realisatie van uw doelstellingen.

FINANCE MANAGEMENT

Bewaak uw financiële ratio's en krijg inzicht in uw liquiditeiten en financieringsbehoeften.

VASTGOED MANAGEMENT

Projecteer de ontwikkeling van uw vastgoedportefeuille op basis van uw strategische doelstellingen en bepaal welke complexen prioriteit krijgen.

Maak complexe berekeningen en analyses,

met één druk op de knop.

Voorspel duizenden scenario's

Geïntegreerd portefeuille management

Portefeuille en asset management was nog nooit zo makkelijk inzichtelijk te maken. Met ongelofelijk krachtige, intelligente en snelle software:
 • Worden moeiteloos honderden complexen in de tijd doorgerekend.
 • Wordt feilloos zichtbaar wat de operationele en financiële consequenties van een gekozen strategie en onderliggende tactieken zijn.
 • Worden de uitkomsten van verschillende composities met elkaar vergeleken (volgtijdelijk en gelijktijdig).
 • Wordt elke mogelijke analyse in een handomdraai gemaakt, waarbij alle Excel functies beschikbaar zijn (waterval, trechter etc.)
 • Zijn afwijkingen met behulp van drill down tot op complex niveau te analyseren.
 • Kan de portefeuille op elke mogelijke wijze drie dimensionaal d.m.v. bubbelgrafieken worden gevisualiseerd; of het nu naar ouderdom, regio, energie label, woning type, puntwaarde, kwaliteitsscore, huurniveau/segment etc. is. REALMAP kan het en doet het.
 • Kunnen optima handmatig of d.m.v. de ingebouwde optimalisatie functie automatisch worden bepaald.
 • Kunnen daarbij elke mogelijk doelwaarde en beperking worden aangebracht.
 • Worden suggesties gedaan voor second best optie als een doelwaarde gegeven een beperking niet haalbaar is.
 • Was scenario analyse nog nooit zo makkelijk.
 • Wordt in een oogopslag zichtbaar wat er verandert als doelstelling en/of tactieken worden veranderd en wat het daarbij behorende nieuwe optimum is.
 • Worden op flexibele wijze meerdere types rapportage sets gedraaid.
 • Worden data van externe bronnen moeiteloos ingelezen.
 • Worden data van REALMAP eenvoudig geëxporteerd naar Excel.
 • Worden binnen Excel aangepaste data in een handomdraai terug ingelezen in REALMAP.
 • Kunnen op elk niveau DCF en APV-berekeningen worden gemaakt.

Vele instellingen, aanpassingen en aanvullingen kunnen zelf worden aangebracht:

 • In regelgeving, normering en puntentelling.
 • In fiscale winstberekening.
 • In soort en definities van KPI’s.

'' REALMAP vertelt het echte verhaal over de portefeuille en de gekozen strategie ''

 • In de samenstelling en inrichting van rapportage sets.
 • In de parametrisering en configuratie.

REALMAP vertelt op basis van de gekozen strategie en de daarbij behorende parameters per segment, regio, complex, portefeuille en juridische entiteit:

 • Het direct en indirecte rendement dat wordt gemaakt.
 • De operationele en netto geldstroom die hiermee worden gecreëerd.
 • Hoe het met de financiële gezondheid staat.
 • Hoe de woonvoorraad in waarde en eenheden en de daarbij behorende financiële overzichten zich per segment in de tijd ontwikkelen (15 jarige plan periode).

'' REALMAP vertelt het echte verhaal van de financiële gezondheid ''

 • Wat het verloop van de balansposten is (verloopstaten per jaar).
 • Welke energieprestaties worden geleverd.
 • Hoe belangrijke kengetallen zoals LTV, ICR, IRR zich in de tijd ontwikkelen.
 • Wat de “like for like” huur en waardegroei is.
 • Hoe de werkelijkheid zich heeft ontwikkeld t.o.v. het budget met een analyse van de afwijkingen.

Optimale strategie voor elke afdeling als resultaat van

Single source of

Truth:

Wat levert single source of truth op?

 1. Weg met de foutgevoelige spreadsheets.
 2. Kwalitatief hoogwaardige data.
 3. Portefeuille manager en CFO spreken dezelfde taal en hanteren dezelfde winst en kosten begrippen.
 4. Iedereen werkt binnen dezelfde omgeving, maar krijgt alleen te zien wat bij zijn rol hoort.
 5. Een omgeving waarin tegelijkertijd wordt gepland, gestuurd en gerapporteerd.
 6. Aansluiting bij de jaarrekening, fiscale gegevens en meerjarenonderhoudsplannen.

FAQ

REALMAP staat voor Real Estate Asset and Liability Management Applicatie.

De optimizer werkt aan de hand van een wiskundig algoritme die door snelle en krachtige analyse alle relevante mogelijkheden doorrekent binnen de planningshorizon. 

REALMAP levert de maximaal realiseerbare wensportefeuille in combinatie met de optimale financiering en maximaal maatschappelijke of commercieel rendement.

REALMAP is een web-based platform en vergt geen investeringen in hardware.

REALMAP is ontwikkeld voor zowel woningcorporaties als commerciële vastgoed organisaties in Nederland en het buitenland.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact met ons op.